FTI - Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
Departamenti i Inxhinierisë Informatike
Qendra për Kërkim dhe Zhvillim të TI
Gjendja e Studentit
Datat e Provimeve
Orari Mësimor
Shkarko këtu faqet e para te diplomës
Njoftim: Aktiviteti mësimor fillon ditën e mërkurë, më 02.12.2015. Datat 30.11.2015 dhe 01.12.2015 janë ditë pushimi.
Listat e kandidatëve fitues në Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2015-2016.
Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional.
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2015 Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka