FTI - Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
Departamenti i Inxhinierisë Informatike
Qendra për Kërkim dhe Zhvillim të TI
Gjendja e Studentit
Datat e Provimeve
Orari Mësimor
Shkarko këtu faqet e para te diplomës
Studentëve të diplomuar në verë 2015, Master, do t'i shërbehet për vërtetim diplome pas datës 15/9/2015
Njoftohen studentët se për çfarëdo lloj dokumenti do të shërbehet nga Sekretaria Mësimore pas datës 10/9/2015.
Tërheqje Diplome dhe Çertifikate për të diplomuarit Bachelor, verë 2015 dhe aplikantët për studime jashtë vendit
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2015 Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka