FTI - Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
Departamenti i Inxhinierisë Informatike
Departamenti i Bazave të Informatikës
Gjendja e Studentit
Datat e Provimeve
Orari Mësimor
Shkarko këtu faqet e para te diplomës
Njoftim në lidhje me zhvillimin e mësimit në mjediset e godinës së re të FTI
Njoftim për frekuentimin e lëndës Elektronika e Sistemeve të Programueshme, Nëntor 2016, nga studentët përsëritës të vitit të III-të ELN
Njoftim për frekuentimin e lëndës Arkitektura e Kompjurave, Nëntor 2016, nga studentet përsëritës të vitit të III-të TLK
Hapet thirrja për mobilitete/bursa studimi 1 semester (5 mujore) për studentët e FTI dhe UPT në drejtim të Universitetit Politeknik të Catalunjës
Njoftim ...Për hapjen e aplikimeve në kuader të projektit Euroweb+ ... 07.11.2016
Listat e renditura te fituesve ne programet e studimit te ciklit te dyte, Master i Shkencave dhe Master Profesional ne FTI, 2016 - 2017
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2016 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka