FTI - Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
Departamenti i Inxhinierisë Informatike
Qendra për Kërkim dhe Zhvillim të TI
Gjendja e Studentit
Datat e Provimeve
Orari Mësimor
Shkarko këtu faqet e para te diplomës
Njoftim: studentët e FTI do të printojnë dhe paguajnë tarifat pranë Bankës CREDINS deri në 27.05.2016
Listat e kandidatëve fitues në Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2015-2016.
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2016 Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka