FTI - Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
Departamenti i Inxhinierisë Informatike
Qendra për Kërkim dhe Zhvillim të TI
Regjistrimet për sezonin e provimeve Maj 2014
Datat e Provimeve për sezonin e Vjeshtës 2014
Shkarko ketu faqet e para te diplomes
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010 Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.227160 Fax: +355.42.227159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka