FTI - Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
Departamenti i Inxhinierisë Informatike
Departamenti i Bazave të Informatikës
Gjendja e Studentit
Datat e Provimeve
Orari Mësimor
Shkarko këtu faqet e para te diplomës
Listat e renditura te fituesve ne programet e studimit te ciklit te dyte, Master i Shkencave dhe Master Profesional ne FTI, 2016 - 2017
Njoftim në lidhje me proçedurat e regjistrimit në programet e ciklit të dytë të studimeve
Ftese konkursi per studentet, per te zhvilluar aplikacion per smartphones per mbrojtjen e te dhenave personale
83 - ELN - Lista perfundimtare e fituesve-raundi 2-FTI-UPT-12.10.2016
84 - INF - Lista perfundimtare e fituesve-raundi 2-FTI-UPT-12.10.2016
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2016 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka