Fatura shkollimi për printim: Bachelor - viti I. Afati: 6. - 31.03.2017.

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët  vitit të parë Bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit se pagesa e tarifës së  shkollimit për vitin akademik 2016-2017,  do të bëhet në periudhën 06.- 31.03 2017.

 

Fatura për arkëtim  do të shkarkohet nga faqja web, fti.edu.al, vetëm për studentët e rregullt, dhe  do të dorëzohet në degën e financës deri më 31.03.2017.

 

Tarifa e shkollimit është 30.000 lekë.

Libreza e studentit është     400 lekë.

 

 Studentët përsëritës të vitit të parë Bachelor do të paraqiten në degën e financës, brenda po kësaj periudhe, për të tërhequr faturën për arkëtim.   

 

Shkarko dhe printo faturën:     

 

BACHELOR - VITI I PARË:

 

              

ZYRA E FINANCËS


2017-02-22 04:27:09
 
NJOFTIM NË LIDHJE ME PËRMIRËSIMIN E NOTAVE SEZONI VJESHTË 2017
Thirrje për Start Up!
NJOFTIM NË LIDHJE ME GJUHËN E HUAJ
Afatet e dorëzimit të çertifikatave të njohjes së gjuhës së huaj
Bachelor: Fatura shkollimi për vitin akademik 2016-2017. Afati: 22.05.2017 - 31.05.201
Fatura shkollimi për printim: Master Profesional, për vitin akademik 2016-2017. Afati: 22.05.2017 - 31.05.201
Fatura shkollimi për printim: Master Shkencor, viti I dhe viti II, për vitin akademik 2016-2017. Afati: 22.05.2017 - 31.05.2017
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2017 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka