Fatura shkollimi për printim: Master Profesional, për vitin akademik 2016-2017. Afati: 22.05.2017 - 31.05.201

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët  e rregullt të Master Profesional në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit se pagesa e tarifës së  shkollimit për vitin akademik 2016-2017,  do të bëhet në periudhën 22.- 31.05 2017. Fatura për arkëtim  do të shkarkohet nga faqja web, fti.edu.al, dhe do të dorëzohet në degën e financës deri më 31.05.2017.

 

 Tarifa e shkollimit kësti i dytë  është:

 

-Master Profesional Inxhinieri Informatike, 33.000 lekë

-Master Profesional Teknologji Informacioni, 30.000 lekë.

 

-Studentët MP përsëritës paraqiten në degën e financës për tërheqjen e faturës së arkëtimit deri më 31.05.2017.

 

Shkarko dhe printo faturën:  

 

Inxhinieri Informatike

Teknologji Informacioni

  

ZYRA E FINANCËS


2017-05-22 02:50:08
 
Shpallet lista e fituesve të kuotave të lira. Raundi i III.
MBI PROCEDUREN E PRANIMIT DHE TË RREGJISTRIMIT NË VITIN AKADEMIK 2017-2018 PËR KUOTAT E PAPLOTESUARA PAS RAUNDIT TE DYTË DATË 14.10.2017.
Aplikimet për pranimet në ciklin e dytë të studimeve në FTI.
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga transferimet në Ciklin e parë Bachelor dhe Cikli i dytë Master i Shkencave në FTI.
Lista e renditur e aplikantëve raundi i 2, Programi i studimit Nr.87 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni, viti Akademik 2017-2018
Lista e renditur e aplikantëve raundi i 2, Programi i studimit Nr.85 Bachelor Inxhinieri Elektronike, viti Akademik 2017-2018
Lista e renditur e aplikantëve Raundi i 2, Programi i studimit Nr.86 Bachelor Inxhinieri Informatike, viti Akademik 2017-2018
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2017 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka