Njoftim - Master, Bachelor dhe Program i dytë studimi: Fatura shkollimi 2017-2018 për printim. Afati i fundit për pagesë: 29.01.2018

Njoftim

 

Njoftohen studentët e  Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit në Master Profesional dhe Master i Shkencave, Bachelor si dhe në Program të dytë studimi, se duhet të paguajnë tarifën e shkollimit.

 

Studenti do të pajiset me faturën për arkëtim duke e shkarkuar nga adresa www.fti.edu.al.

Pagesa do të kryhet vetëm në  CREDINS BANK.

 

Pasi të ketë kryer këtë pagesë, çdo student do të dorëzojë pranë degës së financës një kopje të faturës së bankës, që t’i regjistrohet si detyrim i paguar, në të kundërt nuk do të lejohen të futen në provime.

Afati i fundit  për pagesë:  29.01.2018

 

Shkarko dhe printo faturën:     

 

BACHELOR - VITI I PARË:

 

Tarifa e shkollimit është 30.000 lekë.

Libreza e studentit është     400 lekë.

 

 

PROGRAM I DYTË STUDIMI:

 

 

 

 BACHELOR - VITI I DYTË:

 

 Tarifa e shkollimit është 30.000 lekë.

 

 

 

BACHELOR - VITI I TRETË:

 

 Tarifa e shkollimit është 30.000 lekë.

 

 

 

MASTER PROFESIONAL - Kësti i parë:

 

-Master Profesional Inxhinieri Informatike, 33.000 lekë

-Master Profesional Teknologji Informacioni, 30.000 lekë.

  

Inxhinieri Informatike

Teknologji Informacioni

 

MASTER SHKENCOR - VITI I PARË - Kësti 1

 

 Tarifa e shkollimit është 51.000 lekë.

 

 

MASTER SHKENCOR - VITI I DYTË - Kësti i tretë

  

 Tarifa e shkollimit është 51.000 lekë.

 

 

 ADMINISTRATORI                                            DEGA E FINANCËS

Estela Ferko

 


2018-01-08 05:57:39
 
Njoftim: Studentët përsëritës - tarifa vjetore e shkollimit 2017-2018 do të paguhet në bazë të krediteve. Afati i fundit për pagesë: 29.01.2018
Njoftim: Dokumentacioni për të përfituar Përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit.
Njoftim - Master, Bachelor dhe Program i dytë studimi: Fatura shkollimi 2017-2018 për printim. Afati i fundit për pagesë: 29.01.2018
Njoftim: Hapen procedura e punësimit për staf akademik me kohë të pjesshme, për një vend vakant në Departamentin e Bazave te Informatikes.
Njoftim: Aplikime për Bursë Ekonomike nga studentët e vitit II dhe III-të - afati dorëzimit dokumentacionit 15 Dhjetor 2017
Për zëvendësimin e proçesit mësimor të datës 27.11.2017
Studentët e vitit të parë Bachelor dhe Master Shkencor viti 1 dhe Profesional.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2017 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka