Datat e Provimeve

Sesioni: Dimër 2017

 

Bachelor :

Viti I

Viti II

Viti III


 Master Profesional
 

Teknologji Informacioni


Inxhinieri Informatike

 

 

Master Shkencor:


Viti I-II
 

Inxhinieri Elektronike

Viti I-II 

Inxhinieri Informatike
 
Viti I-II

Inxhinieri Telekomunikacioni

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2017 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka