Ceremonia e dhënies së diplomave: Cikli i Parë i Studimeve Bachelor në Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Informatike me rastin e 100 vjetorit të Pavarësisë

 

21 Nentor 2012 Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Informatike
 

Në daten 21 Nentor 2012 ora 11:00 do të zhvillohet ceremonia e dhënies së diplomave për studentët e Ciklit të Parë të Studimeve, Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Telekomunikacioni, diplomuar në Tetor 2012, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, Godina e Korpusit Qendror.

 

Në daten 21 Nentor 2012 ora 13:00 do të zhvillohet ceremonia e dhënies së diplomave për studentët e Ciklit të Parë të Studimeve, Inxhinieri Informatike, diplomuar në Tetor 2012, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, Godina e Korpusit Qendror.

 

Njoftohen studentët e interesuar të paraqiten tek zyra e Sekretarisë Mësimore dhe Kancelares së FTI, për të marrë informacionet e duhura.