Me rastin e Ditës së Rinisë, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit do të jetë i mbyllur më 8 Dhjetor 2012.