Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor, Viti i Parë në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit

 

Nga 3 Dhjetor deri 14 Dhjetor 2012 pedagogët tutorë të vitit të parë do të zhvillojnë takime me studentët e Ciklit të Parë të Studimeve, viti i parë, Bachelor, për t’i informuar lidhur me adresat zyrtare të e-mail. Për informacione të mëtejshme studentët të kontaktojnë me përgjegjësat e departamenteve.

 

Përgjegjësi i Departamentit të Inxhinierisë Informatike, Prof. Asoc. Elinda Meçe Kajo, e-mail: [email protected].

 

Përgjegjësi i Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Prof. Asoc. Bexhet Kamo, e-mail: [email protected].