Kandidatët fitues në shkollën e doktoratës TIK, viti akademik 2012-2013

 

Në mbështetje të Ligjit Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 24, datë 09.01.2013 “Miratimin e kuotave të pranimit dhe të tarifave të shkollimit, në programet e studimeve të ciklit të tretë, të doktoratës, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2012-2013”,   Këshilli i Profesorëve të FTI miratojë listën e kandidatëve fitues në ciklin e tretë të studimeve në FTI, shkolla e doktoratës “Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit”, për vitin akademik 2012-2013, si më poshtë:

 

Nr.

  Emri Atësia Mbiemri

Drejtimi i shkollës së doktoratës

1.

   Erida Dylber Mulla

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

2.

  Erma Kristo Pema

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

3.

   Loreta Teki Andoni

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

4.

Ledion Luan Liço

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

5.

Julian Sali Imami

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

6.

Ergest Astrit Alite

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

7.

Arvit Gëzim Varfaj

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

8.

Enkli Halim Ylli

Inxhinieri Informatike

9.

Nelda Sotiraq Kote

Inxhinieri Informatike

10.

Esteriana Ibrahim Haskasa

Inxhinieri Informatike

11.

Erjon Ismail Çano

Inxhinieri Informatike

12.

Gerti Hytbi Kallbaqi

Inxhinieri Informatike

13.

Elena Lefter Canaj

Inxhinieri Informatike

14.

Esmeralda Kristo Make

Inxhinieri Informatike

15.

Kujtim Nexhat Hyseni

Inxhinieri Informatike; kuotë nga trojet