Me datë 2.05.2013, Ora 11:30, Salla 209 pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit

 

 

Zhvillohet mbrojta e doktoraturës:

 

“Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës Live Migration në makinat virtuale, implementuar mbi një sistem me bazë të dhënash Oracle”

 

Kandidati : Msc. Igli TAFA

 

Udhëheqësi shkencor: Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani