Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Cikli i Parë (Bachelor) dhe Cikli i Dytë (Master i Shkencave) të cilët u diplomuan në Prill-Maj 2013 se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet ditën e Hënë, Dt.20.05.2013, ora 13.00 tek salla 209.

 

 

 

Studentët të paraqiten më parë në Sekretarinë Mësimore në orën 12.00.