Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Cikli i Parë-Bachelor, të cilët do te diplomohen në Korrik 2013 se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet ditën e Hënë, Dt. 22.07.2013, ora 10.00 tek salla 209.

 

 

 

Studentët të paraqiten pranë Zyrës së Financës për informacionet e mëtejshme.