Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, DET, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, FTI,

Universiteti Politeknik i Tiranës, UPT, shpall njoftimin për konkurs për pedagogë të ftuar për vitin akademik 2013 -2014,

Semestri i I-rë:

 

Konkurs për  pedagogë të ftuar në DET/FTI