Ceremonia e dhënies së diplomave Master i shkencave

 

 

16 Dhjetor 2013, ora 11:00, do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Master i shkencave, për studentët e diplomuar në Tetor 2013, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, salla 209.

 

Njoftohen studentët e interesuar të paraqiten, javën e parë të muajit Dhjetor, tek zyra e Sekretarisë Mësimore dhe Zyra e Financës së FTI, për të marrë informacionet e duhura.