Ceremonia e diplomimit për Ciklin e Parë të Studimeve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit 24 Shtator 2014

 

 

24 Shtator 2014, ora 12:00, do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Bachelor, për studentët e diplomuar në Mars dhe Korrik 2014, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, salla 209.

 

Njoftohen studentët e interesuar të paraqiten, javën e dytë të muajit Shtator, në datat 8 deri 12 Shtator, tek zyra e Financës dhe Kancelares së FTI, për të marrë informacionet e duhura.