Struktura e vitit akademik 2014-2015

 

 

Struktura  e vitit akademik 2014-2015 do të jetë nga 20 Tetor 2014 deri 30 Shtator 2015.

 

 

Regjistrimet do të kryhen sipas afateve kohore që priten të shpallen nga MAS në të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, me paraqitjen e studentit në Sekretarinë mësimore, me dokumentacionin e kërkuar.