27 Nëntor 2014, ora 10:00, do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Bachelor, për studentët e diplomuar në Tetor 2014, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, salla e Rektoratit. Njoftohen studentët e interesuar të paraqiten, në datat 24 deri 26 Nëntor, tek zyra e Financës dhe Kancelares së FTI, për të marrë informacionet e duhura.