Regjistrimet në ciklin e dytë, Master për vitin akademik 2014-2015 do të jenë nga 24 Nentor 2014 deri 26 Nentor 2014.

 

Regjistrimet do të kryhen me paraqitjen e studentit fitues në Sekretarinë mësimore, me dokumentacionin e kërkuar.