Në 13 Shkurt 2015, ora 11:00, do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Master i Shkencave, për studentët e diplomuar në Tetor 2014, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës, salla 209.

 

Për të marrë informacionet e duhura drejtohuni pranë sekretarisë mësimore të fakultetit.