• Njoftohen studentët  se për çfarëdo lloj dokumenti do të mund t’ju shërbehet nga Sekretaria Mësimore pas datës 10/9/2015.