1. Njoftohen studentët e diplomuar në sesionin e verës 2015, në programin e studimit Bachelor se mund të tërheqin pranë Sekretarisë Mësimore  dokumentacionin: Diplomë dhe Çertifikatë në këto orare:

 

Data

Orari

30/07/2015  

 

9.00-12.00

3/8/2015 -6/8/2015

24/8/2015-27/8/2015

 

 

 

 

 

 

2. Njoftohen studentët e diplomuar në sesionin e verës 2015, në programin e studimit Bachelor, të cilët kanë aplikuar për studime të mëtejshme për jashtë vendit se mund të tërheqin pranë Sekretarisë Mësimore  dokumentacionin: Diplomë, Çertifikatë dhe Suplement diplome në këto orare:

 

Data

Orari

30/07/2015  

 

9.00-12.00

3/8/2015 -6/8/2015

24/8/2015-27/8/2015