NJOFTIM

 

“Miratimi i kritereve të aplikimit për personel akadmik të ftuar në DET, për vitin akademik 2015-2016 dhe shpalljen e datës 5 Tetor 2015 si afati i fundit i dorëzimit të dokumetacionit që duhet të dorëzojë kandidati”

 

–          Miratimi i kritereve të aplikimit për personel akadmik të ftuar, për vitin akademik 2015-2016, të përgatitura nga përgjegjësi i Departamentit të Elektronikës dhe Telekomnikacionit.

 

–          5 Tetor 2015, afati i fundit i dorëzimit të dokumetacionit nga kandidati, pranë DET, për të aplikuar si personel akademik i ftuar.

 

–          Përgjegjësi i DET ngarkohet për ndjekejn e procedurave në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.

 

“Miratimi i kritereve të aplikimit për personel akadmik të ftuar në DII, për vitin akademik 2015-2016 dhe shpalljen e datës 9 Tetor 2015 si afati i fundit i dorëzimit të dokumetacionit që duhet të dorëzojë kandidati” 

 

 –          Miratimi i kritereve të aplikimit për personel akadmik të ftuar, për vitin akademik 2015-2016, të përgatitura nga përgjegjësi i Departamentit të Inxhinierisë Informatike.

 

–          9 Tetor 2015, afati i fundit i dorëzimit të dokumetacionit nga kandidati, pranë DII, për të aplikuar si personel akademik i ftuar.

 

–          Përgjegjësi i DII ngarkohet për ndjekejn e procedurave në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.

D E K A N I

 

 

Kriteret sipas departamenteve:

 

Departamenti i Inxhinierisë Informatike

  

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit