Kandidatët fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve Master Profesional:

 

 

Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

 

Kandidatët fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve Master Shkencor:

 

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni