Përmirësimi i transportit publik me ndihmën e instrumentave të teknologjisë së informacionit – implementimi i projektit pilot

 

Komunikatë për Shtyp – klikoni: