FATURAT E ARKËTIMIT – CIKLI I PARË – BACHELOR

 

VITI I PARË:

 

 

VITI I DYTË:

 

 

VITI I TRETË:

 

 

 UNIVERSITETET PRIVATE:

 

 

 FATURAT E ARKËTIMIT – CIKLI I DYTË – MASTER SHKENCORVITI I PARË

 

  • Msc
  • Msc – TARIFË E REDUKTUAR
  • Msc – STUDENTËT E TRANSFERUAR NGA UNIVERSITETET PRIVATE

 

 

FATURAT E ARKËTIMIT – CIKLI I DYTË – MASTER SHKENCORVITI I DYTË

 

 

 

 FATURAT E ARKËTIMIT – CIKLI I DYTË – MASTER PROFESIONAL

 

 

Faturat do të paguhen pranë bankës Credins dhe duhet të paraqiten pranë Degës së Financës së FTI-së, çdo ditë  në orarin : 9.00-16.00.

 

Afatet për shlyerjen e pagesës janë: 13.05.2016-27.05.2016.