NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, të cilët nuk kanë paguar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2015-2016, dhe duan të marrin pjesë në provimet e Sesionit të vjeshtës, të paraqiten pranë Degës së Financës për të tërhequr faturën për arkëtim.

 

Studentët përsëritës të Masterit, të paraqiten në degën e finances, për plotësimin e kërkesës për provimet e mbartura.

 

Afati përfundimtar për kryerjen e pagesave është data 05.09.2016

 

ZYRA E FINANCËS