85_TLK_Lista paraprake e fituesve nga Trojet_raundi I-re, datë 05.09.2016