Njoftim

 

Njoftohen studentët e ciklit të parë “Bachelor” në Inxhinieri Elektronike (IIB + përsëritës) dhe Inxhinieri Telekomunikacioni (IIA, IIB + përsëritës) se provimi në lëndën “Analizë Numerike” do të zhvillohet me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2).