Lista e studentëve që kanë aplikuar për transferim studimesh dhe program të dytë studimi në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës: