NUMRI i KUOTAVE TË PAPLOTËSUARA (BRENDA VENDIT) PAS RAUNDIT TË PARË, për Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, UPT