1. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikes dhe Telekomunikacionit, për vitin akademik 2016-2017.

 

 

2. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Inxhinierisë Informatike, për vitin akademik 2016-2017.

 

 

3. NJOFTIM  Mbi Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Bazave të Informatikës, për vitin akademik 2016-2017.