NJOFTIM NË LIDHJE ME GJUHËN E HUAJ PËR STUDENTËT QË APLIKOJNË NË PROGRAMET MASTER NË FTI

 

 

 Njoftohen të gjithë studentët që kanë mbaruar programet e studimit Bachelor në FTI, por edhe jashtë saj, që afati përfundimtar i aplikimeve për programet e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional, është data 20 Tetor, ora 16:00.

 

Ju bëjmë me dije që dëshmia e gjuhës së huaj në bazë të ligjit të arsimit të lartë, është kriter hyrës për Masterin Shkencor, por nuk do të dorëzohet në momentin e aplikimit, por studentëve do u lihet kohë ta dorëzojnë atë deri në përfundim të vitit të parë.

 

Për Masterin Profesional, në bazë të ligjit të arsimit të lartë, gjuha e huaj nuk është as kriter hyrës dhe as kriter dalës.

 

Për shkak të kohës së kufizuar, inkurajojmë të gjithë studentët që të aplikojnë në programet e studimit master në FTI brenda afatit të caktuar.

 

Sqarim: Lejohen të  aplikojnë edhe studentët që janë diplomuar në “Master Profesional” në Inxhinieri Informatike (MPII) dhe “Master Profesional” në Teknologji Informacioni (MPTI) në FTI deri në Tetor 2016, si program i ri studimi.

 

DEKANI