Hapet thirrja për mobilitete/bursa studimi 1 semestër (5 mujore) për studentët e FTI në drejtim të Universitetit Politeknik të Catalunjës, në kuadër të projektit të përbashkët bilateral Erasmus+ KA107.

Për më shumë detaje dhe informacion në lidhje me mënyrën e aplikimit, afatet, dokumentacionin, ju lutem referojuni dokumentave të mëposhtme. Gjithsesi, afati kohor është i ngushtë. 

Për çdo paqartësi jeni të lutur të kontaktoni në zyrën e projekteve në Rektoratin e UPT-së, ose në adresën e 

e-mailit: [email protected]

 

Për më shumë informacion…klikoni në dokumentat më poshtë:

 

 

2nd_call_ka107_201617_second_semester.pdf

 

 

 

3guidelines_to_use_la.pdf

 

 

 

2learning_agreement_for_studies_erasmus107.pdf