Njoftim  për frekuentimin e lëndës Arkitektura e Kompjurave, Nëntor 2016, nga studentët perseritës të vitit të III-të TLK…KLIKO