Njoftim  për frekuentimin e lëndës Elektronika e Sistemeve të Programueshme, Nëntor 2016, nga studentët përsëritës të vitit të III-të ELN…KLIKO