NJOFTIM

 

Njoftohen studentët  vitit të parë Bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit se pagesa e tarifës së  shkollimit për vitin akademik 2016-2017,  do të bëhet në periudhën 06.- 31.03 2017.

 

Fatura për arkëtim  do të shkarkohet nga faqja web, old.fti.edu.al, vetëm për studentët e rregullt, dhe  do të dorëzohet në degën e financës deri më 31.03.2017.

 

Tarifa e shkollimit është 30.000 lekë.

Libreza e studentit është     400 lekë.

 

 Studentët përsëritës të vitit të parë Bachelor do të paraqiten në degën e financës, brenda po kësaj periudhe, për të tërhequr faturën për arkëtim.   

 

Shkarko dhe printo faturën:     

 

BACHELOR – VITI I PARË:

 

              

ZYRA E FINANCËS