NJOFTIM

 

Njoftohen studentët  e rregullt të Master Profesional në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit se pagesa e tarifës së  shkollimit për vitin akademik 2016-2017,  do të bëhet në periudhën 22.- 31.05 2017. Fatura për arkëtim  do të shkarkohet nga faqja web, old.fti.edu.al, dhe do të dorëzohet në degën e financës deri më 31.05.2017.

 

 Tarifa e shkollimit kësti i dytë  është:

 

Master Profesional Inxhinieri Informatike, 33.000 lekë

Master Profesional Teknologji Informacioni, 30.000 lekë.

 

-Studentët MP përsëritës paraqiten në degën e financës për tërheqjen e faturës së arkëtimit deri më 31.05.2017.

 

Shkarko dhe printo faturën:  

 

Inxhinieri Informatike

Teknologji Informacioni

  

ZYRA E FINANCËS