NJOFTIM

 

Njoftohen studentët  Master Shkencor, viti I dhe viti II në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit se pagesa e tarifës së  shkollimit për vitin akademik 2016-2017 (kësti),  do të bëhet në periudhën  22.31.05 2017.

 

Fatura për arkëtim  do të shkarkohet nga faqja web, old.fti.edu.al, vetëm për studentët e rregullt, dhe  do të dorëzohet në degën e financës deri më 31.05.2017.

 

 Kesti i Pagesës së Tarifës së shkollimit është 51.000 lekë.

 

Studentët MSH përsëritës paraqiten në degën e financës për tërheqjen e faturës së arkëtimit deri më 31.05.2017.

 

Shkarko dhe printo faturën:     

 

MASTER SHKENCOR – VITI I PARË

MASTER SHKENCOR – VITI I DYTË

 

 

 ZYRA E FINANCËS