NJOFTIM MBI MUNDESINE E APLIKIMIT PER 2 GRANTE SHKEMBIM STUDENTE NE KUADER TE PROJEKTIT ERASMUS+

Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility 

 Inter-institutional agreement 2017- 202 between Polytechnic University of Tirana and University of West Attica 

Në kuadër të projektit ERASMUS + në bashkëpunim me University of West Attica në Greqi, mirëpresim aplikime nga studentët e FTI-se për 2 grante trajnimi/intershipi në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Pireut, Greqi, për një periudhë 3 mujore.
 Të interesuarit mund të drejtohen pranë Departamentit DII ose DET; Prof.Asoc Elinda Kajo;Prof.Asoc Olimpjon Shurdi
 Në dokumentet për aplikim duhet të përfshihen: 

 • Formulari i aplikimit
 • Vërtetimi që është student në programin e studimit bachelor/master 
 • Vërtetim i notave deri në këtë moment të studimeve 
 • CV në anglisht 
 • Prova për nivelin e njohurive të gjuhës angleze (B1 level) 
 • Letër motivimi 
 • Fotokopje e pasaportës 
 • Learning agreement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Afati i fundit per aplikim eshte 29 Maj 2019.
   
   Kriteret kryesore të përzgjedhjes do të jenë:
 • 1-Nota mesatare e studimeve të deritanishme
 • 2-Niveli i njohurive të gjuhës Angleze