Te gjithe studentet qe ndjekin nje nga programet e ofruara nga Departamenti i i Elektronikes dhe Telekomunikacionit, qe kane kryer 2 kontrollet e para te diplomes lajmerohen se kontrolli i III-te do te zhvillohet:

 

NJOFTIM

 

KONTROLLI I III-TË I DIPLOMAVE PËR SEZONIN

 

KORRIK 2019  PËR DEPARTAMENTIN E ELEKTRONIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT

 

i

 

 • DIPLOMAVE BACHELOR;  salla 203,  ORA 9:00,                                        Data 2 Korrik 2019

 

 

Studententi duhet te paraqes:

 

 1. Punimin perfundimtar te diplomes sipas formatit te miratuar, te  firmosur nga udheheqesi.

Faqet e para te punimit te diplomes per drejtimin perkates studenti mund ti shkarkoj  prej adreses se meposhtme:

http://old.fti.edu.al/news/259

 

 1. Certifikate personale ose familjare.
 2. Vertetim nga bibloteka shkencore e UPT.

 

 

 • MASTER I SHKENCAVE, Inxh Eln;Inxh TLK; MASTER

 PROFESIONAL MPTI          salla 102 , ORA 9:00              Data 2 Korrik 2019

 

 

Studententi duhet te paraqes:

 

 1. Punimin perfundimtar te diplomes sipas formatit te miratuar, te  firmosur nga udheheqesi.

Faqet e para te punimit te diplomes per drejtimin perkates studenti mund ti shkarkoj  prej adreses se meposhtme:

http://old.fti.edu.al/news/259

 

 1. Certifikate personale ose familjare.
 2. Vertetim nga bibloteka shkencore e UPT.
 3. Deshmine e gjuhes se huaj ,  per studentet e Ciklit te dyte Master i Shkencave te cilet jane regjistruar para vitit akademik 2016-2017; studentet te cilet nuk e kane dorezuar ne dosjen personale.

 

Faqet e para te  punimit te diplomes :

 1. Bachelor ne Inxhinieri Elektornike
 2. Bachelor  ne Inxhinieri Telekomunikacioni
 3. Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike
 4. Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni
 5. Master Profesional ne Teknologji Informacioni

 

Formati i punimit te diplomes.

Kliko ketu.

 

 

 • Dorezimi i relacionit te praktikes mesimore

 Per studentet e programeve te studimit :  Bachelor Inxhinieri Elektronike, Telekomunikacioni  dhe MPTI.

 

 

Dorezimi i relacionit te praktikes  behet me

 

 

 

  date 2 Korrik 2019  ora 9:00  salla 304.