Lista e studenteve qe kane aplikuar per permiresim note, sezoni i vjeshtes 2019.