Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike, për vitin akademik 2019-2020…. Kliko Ketu

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni, për vitin akademik 2019-2020…. Kliko Ketu

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2019-2020…. Kliko Ketu

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Teknologji Informacioni, për vitin akademik 2019-2020…. Kliko Ketu

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2019-2020…. Kliko Ketu