Kliko këtu:

 

Kategoritë e studentëve të Ciklit të Parë të studimeve (Bachelor) që plotësojnë kriteret për të përfituar bursë.