Kliko këtu: 

 

Për dokumentacionin që duhet të dorëzojnë kategoritë e studentëve të Ciklit të Parë të studimeve (Bachelor) që plotësojnë kriteret për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit