Te gjithe studentet mund te informohen ne lidhje me karten e studentit per cdo sherbim publik dhe privat, qe ajo ofron.

Karta e Studentit ne linkum…. www.kartaestudentit.al