Kliko këtu: Vendimi i Qeverisë për studentët e prekur nga tërmeti i dt.26.11.2019 që përfitojnë bursë.