Lënda:             Njoftim,  Kontrolli i II-te i Diplomave Bachelor, Master Profesional në Teknologji Informacioni dhe Master i Shkencave (studentet qe kane shlyer detyrimet perkatese) të cilët kerkojnë të diplomohen në  Mars 2020.

 

 

NJOFTIM

 

KONTROLLI I II-TË I DIPLOMAVE PËR SEZONIN

 

MARS 2020  PËR DEPARTAMENTIN E ELEKTRONIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT

 

 

  • DIPLOMAVE BACHELOR;

 

  • DIPLOMAVE  MASTER PROFESIONAL;

 

  •  MASTER I SHKENCAVE

 

 

BËHET NË DATË:                           6 Mars  2020, ORA 11:00, Salla 317