Ndërpritet aktiviteti mesimor në FTI deri në 23.03.2020

 

Rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës, nëpërmjet Urdhërit të mëposhtëm, bëri të ditur se ndërpritet procesi mësimor në të gjithë UPT-në deri më 23 mars, për një periudhë dy javore nga dita e sotme e hyrjes në fuqi të planit të veprimit për situatën ndaj Covid-19.

 

 

Si rrjedhoje, që nga ky moment, ndërpritet aktiviteti mësimor përfshirë edhe provimet në FTI deri më 23.03.2020.

 

Për cdo informacion për rifillimin e procesit mësimor…….

Ju lutem konsultoni faqen e UPT-së —  www.upt.al

si dhe atë të FTI-së —-                   old.fti.edu.al 

 

Më poshtë dhe Urdhëri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.