Ndryshime ne strukturen mesimore ne vitin akademik 2019-2020, semestri i dyte duke filluar nga data 30.03.2020.