Njoftim mbi Vendimin Nr. 61 te Rektoratit te UPT, date 08.05.2020 mbi marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020!